Rahmqvistgruppen i Sverige och världen

Eric Rahmqvist AB är en internationell företagsgrupp bestående av nio varumärkesdivisioner och drygt 400 anställda. Vi finns representerade i 16 länder och har egna försäljningsbolag i 10 länder. Tusentals produkter från våra specialutvecklade sortiment demonstreras och levereras dagligen till nöjda kunder runt om i världen. Detta ger oss en unik kunskap om arbetsplatser och produktanvändning på fler marknader än den svenska. Dessa kunskaper använder vi sedan i utvecklingen av nya tjänster och produkter. Vill du veta mer om vår globala verksamhet?
Kontakta oss på info.se@rahmqvist.com eller ring 08-766 70 00.


Unika produkter, unika egenskaper

Vår produktfilosofi är enkel. Vi nöjer oss aldrig med det som går att hitta i vanliga standardsortiment. Alla våra produkter utvecklas av oss själva och har unika egenskaper. Vi investerar i egna verktyg hos våra tillverkare och all produktion sker enligt våra specifikationer gällande kvalitet och miljöpåverkan. Vi är som enda företag i branschen certifierade både för design, konstruktion och utveckling. Det garanterar produkter utvecklade med omtanke om dig som kund. Som specialister är det också vårt ansvar att finnas vid din sida. Därför kan du bara köpa våra produkter och tjänster när vi besöker din arbetsplats.


Företagsledning

Rahmqvists huvudkontor, produktutveckling och marknadsavdelning finns på Lidingö strax utanför Stockholm. Här utvecklas varor, tjänster och marknadsmaterial som sedan sprids vidare ut i organisationen internationellt. Våra lokalt styrda försäljningsbolag finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Estland och Lettland. Utöver våra försäljningskontor finns vi representerade med våra produkter via andra distributörer och försäljningssätt i Hong Kong, Ryssland, Kina, Polen, Litauen, Sydafrika och Dubai.